STAP 1
Selecteer dit menu-item.
STAP 2
Selecteer deze keuze.
STAP 3
Selecteer deze keuze.
STAP 4
Voer hier mail.ttle.nl in.
Voer hier mail.<internet provider>.nl in.
Voer hier de juiste teamnaam in.
Na invoeren van de gegevens kan
met deze button het e-mailaccount
getest worden.
STAP 5
Deze naam is geheel vrij te kiezen.
STAP 6
Zo kunnnen ook alle teamgenoten
de berichten ophalen en lezen.
STAP 7