Handleiding TLE-wedstrijdformulier      
         
         
Afkortingen en begripsomschrijvingen.
TIC   Team Identificatie Code
CL   Competitieleider
WS   Wedstrijdsecretaris
Ontvangend team Het team dat een thuis-wedstrijd speelt.
Bezoekend team Het team dat een uit-wedstrijd speelt.
Inhoud  
Wedstrijdformulier Verzetformulier
Algemeen Verwerking Verzetten van wedstrijd
Procedure Verzenden
Instellingen  
Functionele e-mail adressen  
Invoer wedstrijd gegevens  
Invoer team en spelers  
Invoer wedstrijd uitslagen  
Invoer protest en opmerking    
Algemeen  
Dit digitale wedstrijdformulier kan worden gebruikt voor het doorgeven van wedstrijduitslagen aan de 
competitieleider van de TafelTennisLigaEindhoven.
Het digitale wedstrijdformulier bevat tevens een verzetformulier waarmee het verzetten van wedstrijden kan worden
doorgegeven aan de CL.
Aan het begin van elk nieuw wedstrijdseizoen wordt aan de wedstrijdsecretarissen van alle verenigingen dit
wedstrijdformulier ter beschikking gesteld met alle relevante basis-elementen :
1) Verenigingen
2) Teams
3) Spelers
4) Wedstrijden
5) Klassen
6) Email-adressen
7) Wedstrijdnummers
8) Speelweek nummers
Dit wedstrijdformulier kan alsvolgt beheerd gaan worden :
1) ingevulde wedstrijdformulieren worden verzonden aan de wedstrijdsecretaris, en deze vult alle digitale
wedstrijdformulieren in en verzend ze naar de CL.
2) de aanvoerder van een team vult zelf het digitale wedstrijdformulier in en verzend dit naar de CL.
De verenigingen bepalen zelf in overleg met de teams hoe het digitale wedstrijdformulier gebruikt gaat worden.
Het thuisspelende team is verplicht een digitaal wedstrijdformulier in te vullen, digitaal te ondertekenen en te zenden aan de
tegenstander en de competitieleider.
Vervolgens ondertekend ook de tegenstander dit digitaal toegezonden wedstrijdformulier en stuurt dit eveneens digitaal aan
de competitieleider.
Het verzetformulier wordt in principe ingevuld door het team dat de wedstrijd wilt verzetten.
Procedure  
Aan het einde van de wedstrijdavond wordt afgesproken dat het thuisspelende team het digitale wedstrijdformulier invult.
Het thuisspelend team vult het wedstrijdformulier geheel in, voert zijn TIC in en zendt het wedstrijdformulier aan het andere team, de CL en eventueel aan de wedstrijdsecretaris van de vereniging. Als beide TIC's zijn ingevoerd wordt het formulier verzonden aan de CL. Een team-leider heeft alleen de TIC's van zijn eigen team.
Schematisch      
1) Wedstrijd wordt gespeeld
Spelen
 
           
2) Thuisspelend team vult wedstrijdformulier in. Invullen  
           
3) Thuisspelend team verwerkt wedstrijdformulier door invoeren van TIC. Verwerken  
           
4) Thuisspelend team zendt wedstrijdformulier aan ander team en CL (en eventueel wedstrijdsecretaris) Verzenden  
           
5) Ander team verwerkt wedstrijdformulier door invoeren van TIC. Verwerken  
           
6) Ander team zendt wedstrijdformulier aan CL (en eventueel wedstrijdsecretaris) Verzenden  
           
Je ontvangt geen bericht als het andere team zijn TIC toevoegt en het formulier aan de CL zendt. De CL heeft wel het bericht ontvangen dat je het formulier aan het andere team hebt verzonden.
Bij een ernstige invul-fout van het formulier zijn er de volgende mogelijkheden :
1) beide teams signaleren NIET dat het formulier fout is ingevuld --> beide TIC's worden ingevoerd en formulier wordt verzonden aan competitieleider.
2) 1 team signaleert de fout en voert dus zijn TIC niet in --> dit team moet doorgeven aan het andere team dat formulier niet juist is ingevuld. (via mail, als antwoord op het bericht). Het formulier dient in dit geval opnieuw te worden ingevuld.
Dus als achteraf een formulier fout blijkt te zijn, dan moet het formulier opnieuw ingevuld en digitaal ondertekend worden door beide teams.
Als 1 TIC is ingevoerd kan het formulier dus niet meer gewijzigd worden. Wel kan van deze wedstrijd nog een (correct) formulier worden gemaakt.
Instellingen Excel2003, 2007 en 2010.
Het digitale wedstrijdformulier is een werkblad ontwikkeld met Excel97 en bevat een aantal keuzelijsten en buttons.
Wordt een wedstrijdnummer ingevoerd en op de bijbehorende button geklikt, dan worden door visual basic macro's de
volgende wedstrijdgegevens opgehaald : klasse, speelweek, teams en spelers.
De visual basic macro's kunnen m.b.v. het Vertrouwenscentrum ingeschakeld worden.
Kies: Bestand --> Opties --> Vertrouwenscentrum
Kies: Instellingen voor het Vertrouwenscentrum --> Instellingen voor macro's.
Stel in: Alle macro's inschakelen. Deze instelling wordt niet aanbevolen omdat mogelijk schadelijke
programmacode kan worden uitgevoerd. Het digitale wedstrijdformulier bevat alleen programmacode die de
juiste werking van het formulier ondersteunen.
Instellingen Excel97  
Het digitale wedstrijdformulier is een Excel97 werkblad en bevat een aantal keuzelijsten en buttons.
Wordt een wedstrijdnummer ingevoerd en op de bijbehorende button geklikt, dan worden door visual basic macro's de
volgende wedstrijdgegevens opgehaald : klasse, speelweek, teams en spelers.
Deze macro's dienen wel geactiveerd te zijn door het beveiligingsniveau van de macro's minimaal op "gemiddeld" te 
zetten. Dit is een handmatige actie die door de gebruiker alsvolgt uitgevoerd moet worden :
Kies : Extra --> Macro --> Beveiliging…
Zet het beveiligingsniveau op gemiddeld.
Bij het openen van het werkblad krijgt u de volgende melding :
Kies hier voor Macro's inschakelen
Functionele ttle email-adressen.  
Er zijn per team functionele e-mail adressen uitgegeven.
De wedstrijdsecretarissen is gevraagd om deze email adressen te beheren of te distribueren naar de team-captains.
Dit zal per vereniging anders zijn.
Deze functionele e-mail adressen worden gebruikt voor de verzending van het digitale wedstrijdformulier naar het
andere team ter verificatie. Aanmaak e-mail account
Raadpleeg de handleiding 
Hierin staat beschreven hoe via Outlook een verbinding gemaakt kan worden met een e-mailserver om e-mailberichten
te downloaden.
Ook kan via de web-browser (Internet Explorer bijvoorbeeld) via www.mijndomein.nl een verbinding worden gelegd met
een functioneel e-mail account.
Ophalen account
Raadpleeg in dit geval :
Het digitale wedstrijdformulier.  
Na het openen van het digitale wedstrijdformulier m.b.v. Excel ziet u het volgende scherm :
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
U ziet invoervelden, buttons en keuzelijsten.
invoerveld. button keuzelijst
Hier onder staat beschreven hoe deze objecten gebruikt kunnen worden.
Invoeren van Klasse, Speelweek en Wedstrijdnummer.
Invoeren van klasse, speelweek en wedstrijdnummer geldt voor het wedstrijdformulier en het verzetformulier.
Een wedstrijd wordt via het wedstrijdnummer uniek geidentificeerd.
Vergeet niet na invoer van het wedstrijdnummer op de <Enter>-toets te drukken.
Door te klikken op de button <Wedstrijdnr.> worden alle gegevens m.b.t. het ingevoerde wedstrijdnummer opgehaald :
klasse, speelweek, ontvangend- en bezoekend team.
Als het wedstrijdnummer bij de invoer van het formulier niet bekend is, dan kan gebruik worden gemaakt van de  
keuzelijsten "Klasse", "Speelweek" en "Ontvangend team" voor het bepalen van de wedstrijd.
Een wedstrijd wordt altijd gespeeld in een klasse. De klasse kan m.b.v. een keuzelijst ingevoerd worden.
Na de invoer van een klasse worden direkt de keuzelijsten voor de ontvangende- en bezoekende teams gevuld.
Na invoer van het wedstrijdnummer kan m.b.v. deze
button de wedstrijdgegevens worden opgehaald.  
Dit zijn : klasse, speelweek en de beide teams.  
Voer hier het wedstrijdnummer in
en druk na invoer op de <Enter>-toets.  
Het wedstrijdnummer wordt ook automatisch opgehaald
De betreffende speelweek kan met deze   als de wedstrijdgegevens correct zijn ingevoerd.  
keuzelijst geselecteerd worden. Het wedstrijdnummer staat vermeld in de TLE'er nr. 1.
Invoeren van team en spelers.  
Bij het verzetformulier hoeft alleen het ontvangende team ingevoerd te worden.
Als het wedstrijdnummer niet wordt gebruikt, kan de wedstrijd worden bepaald door het ontvangende team te selecteren.
Voordat het ontvangende team via de keuzelijst geselekteerd kan worden, moet wel eerst de klasse zijn ingevoerd.
Is de klasse nog niet ingevoerd dan ontstaat de volgende melding :
Via deze keuzelijst worden de teams getoond die uitkomen
in de geselekteerde klasse.    
Via deze keuzelijst kunnen de spelers per vereniging of
per team worden geselekteerd.    
Via deze keuzelijst worden alle spelersnamen getoond die voor aanvang van het seizoen ingedeeld zijn bij de  
vereniging in een team. Na de selektie van een speler wordt de spelersnaam geplaatst in de cel waar de cursor staat.
Is "Spelers per team" geselecteerd, dan worden hier de namen getoond van alle spelers die in het geselekteerde
team spelen.  
Is "Spelers per vereniging" geselecteerd, dan worden hier de namen getoond van alle spelers die voor de vereniging
zijn ingedeeld.              
Een speler mag niet uitkomen in een lager team dan het team waarvoor de speler is opgegeven.
Wordt via de keuzelijst een speler geselecteerd die niet mag uitkomen in het team, dan verschijnt de volgende melding :
Een speler mag niet in een lagere klasse spelen, als welke zijn categorie aangeeft.
Wordt via de keuzelijst een speler geselecteerd die niet mag uitkomen in de klasse, dan verschijnt de volgende melding :
Het digitaal wedstrijdformulier wordt regelmatig vernieuwd.
Dit wil zeggen dat nieuwe spelers eraan toegevoegd worden en alle overige spelers mutaties geimplementeerd worden.
Het kan dus voorkomen dat een nieuwe speler, die speelgerechtigd is, niet via de keuzelijst geselecteerd kan worden.
In dit geval kan de spelersnaam in de betreffende cel handmatig ingevoerd worden. 
Indien een team met twee spelers opkomt en de ontbrekende speler is later dan 1 uur na de geplande aanvangstijd nog niet aanwezig, dan wordt deze speler geacht zijn sets tegen de aanwezige tegenstanders te hebben verloren in twee games.     In zo’n geval mogen op het wedstrijdformulier geen wedstrijdgegevens, inclusief de naam, van deze speler worden vermeld.
Als bijvoorbeeld speler C niet is opgekomen, voer dan geen naam in bij speler C en laat deze cel dus leeg. 
Ook de game uitslagen van speler C mogen niet ingevoerd worden.
Bij het verwerken van het wedstrijdformulier vult het verwerk programma de naam "Niet opgekomen" in bij de ontbrekende
speler. Ook worden de game- en setuitslagen van de niet opgekomen speler automatisch ingevuld, zodanig dat de 
aanwezige tegenstanders in twee games winnen. Ook de eind uitslag van de wedstrijd wordt door het verwerk programma
aangepast.
Invoeren van de wedstrijduitslagen.  
Na het invoeren van de aanwezige spelers kunnen de gamestanden ingevoerd worden.
Game-standen van niet opgekomen spelers kunnen niet handmatig ingevuld worden maar zullen
automatisch bepaald worden bij het verwerken van het wedstrijdformulier, zodanig dat de aanwezige
tegenstanders van de niet opgekomen speler in drie games winnen.
In het rechter deel van het scherm wordt duidelijk zichtbaar welke gamestanden ingevoerd moeten worden.
De wedstrijduitslagen dienen rekenkundig correct ingevoerd te worden. Tijdens het invoeren van een uitslag wordt
gecontroleerd of de uitslag juist zou kunnen zijn. Een foutieve uitslag wordt direkt zichtbaar gemaakt doordat
de achtergrond veranderd in rood.     Voorbeeld : 11 10 is een foutieve uitslag.
Invoeren van game-uitslagen.
Een wedstrijd bestaat altijd uit 3, 4 of 5 games. De uitslagen van deze games kunnen ingevoerd worden.
De uitslag van de wedstrijd wordt automatisch berekend op basis van de ingevoerde game-standen.
In plaats van 11 kan een 'x' ingevoerd worden. Het programma rekent een 'x' om naar 11.
Is na het invoeren van drie game-uitslagen de game-stand 3 - 0 of 0 - 3, dan kan de uitslag van de 
vierde game niet ingevoerd worden. Wordt dit toch gedaan, dan wordt de uitslag van de vierde game
niet getoond en bij verwerking gewist.
Is na het invoeren van vier game-uitslagen de game-stand 2 - 2, dan moet ook de uitslag van de
vijfde game ingevoerd worden.
De button "Check uitslagen" kan altijd geselekteerd worden. Checky controleert de ingevoerde uitslagen
en geeft hiervan een verslag.
of
Het wedstrijdformulier kan pas verwerkt worden als alle uitslagen rekenkundig correct zijn ingevoerd.
Protesten en opmerkingen.  
Onderaan het wedstrijdformulier kunnen protesten en opmerkingen worden geplaatst.
Deze kunnen alleen worden geplaatst door het team dat het wedstrijdformulier invult.
Selekteer met deze keuzelijsten het team.
Verwerking    
Nadat alle gegevens correct zijn ingevoerd kan het wedstrijdformulier verwerkt gaan worden.
D.m.v. een klik op de button kan het wedstrijdformulier verwerkt gaan worden.
Voor het verwerken van het formulier zijn twee TIC's nodig.
Stap 1 : het verwerk-programma vraagt om de TIC van het ontvangende team in te voeren :    
  STAP 1  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Voer hier de TIC in van het ontvangende team. Als deze TIC niet bekend is, voer dan niets in en selekteer de
  'OK'-button of de 'Annuleren'-button.            
Stap 2 : het verwerk-programma vraagt om de TIC van het bezoekende team in te voeren :    
  STAP 2  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Voer hier de TIC in van het bezoekende team. Als deze TIC niet bekend is, voer dan niets in en selekteer de
  'OK'-button of de 'Annuleren'-button.            
Stap 3 : nadat 1 TIC is ingevoerd meldt het verwerk-programma dat het formulier verzonden kan worden :
  STAP 3  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
  Als 1 TIC is ingevoerd wordt het formulier verzonden aan de competitieleider en aan het andere team.  
  Als beide TIC's zijn ingevoerd wordt het formulier alleen verzonden aan de competitieleider.    
Stap 4 : opslaan van het wedstrijdformulier.            
  STAP 4  
  Het formulier wordt automatisch met de volgende naam opgeslagen :  
  tle_<speelweek>_<klasse>_<wedstrijdnummer>_<volgnummer>.xls  
  <volgnummer> geeft aan of het ontvangende of bezoekende team de TIC heeft ingevoerd.  
  Het formulier wat voldoet aan deze naamgeving moet verzonden worden.  
  De map waarin het formulier wordt opgeslagen is dezelfde map als waaruit het formulier is opgestart.  
  Tip : maak een map met de naam C:\TLE\competitie\competitie_2016 en plaats in deze map het bestand
  tle_wedstrijdformulier. Alle ingevulde wedstrijdformulieren worden nu automatisch in deze map opgeslagen.
Stap 5 : afdrukken van het wedstrijdfrmulier            
  STAP 5  
 
 
D.m.v. een klik op de button kan het wedstrijdformulier verwerkt gaan worden.  
   
De volgende vraag wordt getoond:  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
D.m.v. een klik op de button wordt het wedstrijdformulier zonder achtergrondkleuren afgedrukt.
                 
Stap 6 : het wedstrijdformulier verzenden.            
  STAP 6  
  Voor de automatische verwerking van het digitale wedstrijdformulier is het belangrijk dat de naam van het
  wedstrijdformulier (tle_<speelweek>_<klasse>_<wedstrijdnummer>) in het onderwerp van het bericht voorkomt.
   
  Kies : Bestand --> Verzenden naar --> E-mailadres (als bijlage)  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Nu wordt het standaard ingestelde email programma opgestart. Het wedstrijdformulier wordt automatisch bij het
  bericht als bestand ingevoegd.  
  Stel via uw email-programma het volgende bericht samen :  
  Geachte teamleider van <team>,  
  Bij deze zend ik u het ingevulde wedstrijdformulier van speelweek <speelweek>, klasse <klasse>,
  wedstrijdnummer <wedstrijdnummer>, ingevuld door team <team>  
  De Team Identificatie Code van <team> is ingevoerd.  
  Ik verzoek u de ontbrekende Team Identificatie Code in te voeren en het wedstrijdformulier  
  aan de competitieleider van de TLE te zenden.  
  Met vriendelijke groet,  
  Teamleider van <team>  
   
  Tussen de "<>" tekens plaatst u de juiste gegevens m.b.t. de gespeelde wedstrijd.   
  Verzend het formulier naar competitie@ttle.nl en naar het functionele emailadres van de tegenstander.  
  Het formulier kan uiteraard ook naar teamgenoten en wedstrijdsecretaris verzonden worden.   
Verzetten van wedstrijd.    
D.m.v. een klik op de button wordt het verzetformulier zichtbaar :
buttons
keuzelijsten voor de Klasse en Speelweek en
invoerveld voor het wedstrijdnummer.
keuzelijst voor het ontvangende team.
keuzelijst voor het team dat de wedstrijd wilt
verzetten.
datum waar wedstrijd naar verzet wordt.
de reden van de verzetting.
Nadat alle gegevens zijn ingevoerd wordt m.b.v. de button het verzetformulier aangemaakt.
Checky controleert of alle gegevens zijn ingevoerd. Is dit niet het geval dan ontstaat er een melding :
Nadat alle gegevens zijn ingevoerd vraagt het programma om de TIC van het team dat de wedstrijd wilt verzetten.
Na invoer van de juiste TIC en een druk op de OK button wordt het verzetformulier aangemaakt. 
Voor het verzenden van het formulier kies : Bestand --> Verzenden naar --> E-mailadres (als bijlage)
Verzend het formulier naar competitie@ttle.nl en naar het functionele emailadres van de tegenstander.
Het formulier kan uiteraard ook naar teamgenoten en wedstrijdsecretaris verzonden worden.