STAP 1
Voer hier het internet adres in :
http://mail.ttle.nl
Voer hier de team naam in.
Voer hier ttle.nl in.
Voer hier het wachtwoord in.
Dit wachtwoord heeft u van de 
competitieleider ontvangen.
STAP 2
U ziet hier de binnengekomen berichten (inbox).,Hier worden de verwijderde berichten getoond.,Hier worden de verzonden berichten getoond.,Hier worden de nog niet verzonden berichten getoond.,Hier worden de als spam geziene berichten getoond.
Dit overzicht is gemaakt met Windows Internet Explorer versie 7.0.
Het kan zijn dat uw Internet Browser de berichten anders toont.